GRUPA EKO HARPOON
Kompleksowa działalność w zakresie ochrony środowiska: zbiórka, transport, odzysk, recykling oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne: ZSEE, baterie. Rzetelna i efektywna realizacja ustawowego obowiązku odzysku i recyklingu opakowań wprowadzanych na rynek. Budowa prototypowych maszyn i urządzeń w zakresie systemów ekologicznych oraz odzysku i recyklingu odpadów niebezpiecznych.
 
Przetwarzanie, recykling i odzysk ZSEE. Koncesja MSWiA na utylizację sprzętu i materiałów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym. Opracowywanie innowacyjnych proekologicznych technologii w zakresie odzyskiwania surowców i recyklingu odpadów. Zapraszamy na naszą nową stronę na Facebooku.

Znajdą tam Państwo najświeższe informacje o wydarzeniach w Grupie Eko Harpoon, relacje fotograficzne, filmiki, organizowane konkursy, itd. 
 
© 2013 EKO HARPOON